When do you use a scouring pad?

Een schuurspons is ideaal om hardnekkig vuil te verwijderen van gladde oppervlakken. De ruwe schuurzijde weet wel raad met aangekoekte etensresten en vuil, maar gebruik een gewone schuurspons niet op kwetsbare oppervlakken.

A scouring pad is ideal for removing stubborn dirt from smooth surfaces. The rough sanding side can handle caked-on food and dirt, but don't use a regular scouring pad on delicate surfaces.