What's the best way to clean your toilet?

Maak de wc altijd van boven naar beneden schoon. Breng schoonmaakmiddel in de pot aan, het liefst zo dicht mogelijk bij de rand. Laat dit goed intrekken en schrob vervolgens van boven naar beneden met een toiletborstel. Spoel de wc daarna goed door met de klep naar beneden.

Always clean the toilet from top to bottom. Apply cleaning agent to the pot, preferably as close to the rim as possible. Let this soak in well and then scrub from top to bottom with a toilet brush. Then flush the toilet well with the valve down.