What can I use the sorbo scouring pad for?

Een Sorbo schuurspons is ideaal om hardnekkig vuil te verwijderen van gladde oppervlakken dankzij het sterke, hoogwaardige schuurvlak. Een schuurspons weet wel raad met aangekoekte etensresten en vuil, maar gebruik een gewone schuurspons niet op kwetsbare oppervlakken.

A Sorbo scouring pad is ideal for removing stubborn dirt from smooth surfaces thanks to its strong, high-quality sanding surface. A scouring pad can handle caked-on food scraps and dirt, but don't use a regular scouring pad on delicate surfaces.