How to clean a wall?

Wil je de muur schoonmaken? Lichte vlekken maak je makkelijk schoon met een (schoon) gummetje. Hardnekkige vlekken verwijder je met een zachte spons en wat schoonmaakmiddel. Verwijder daarna de zeepresten met een vochtige spons. Test het schoonmaakmiddel altijd eerst op een onopvallende plek.

Do you want to clean the wall? You can easily clean light stains with a (clean) eraser. Stubborn stains can be removed with a soft sponge and some detergent. Then remove the soap residue with a damp sponge. Always test the cleaning agent in an inconspicuous area first.