How can I dust really well?

Goed afstoffen houdt in dat het stof wordt opgevangen in plaats van alleen maar verplaatst. Daarvoor heb je een goed hulpmiddel nodig, zoals een microvezeldoek of microvezel plumeau. Die houden het stof beter vast dan gewone plumeaus en stofdoeken.

Proper dusting means that the dust is collected instead of just moved. You need a good tool for that, such as a microfiber cloth or microfiber feather duster. They hold the dust better than regular feather dusters and dusters.