Winactie: vergeet je schoonmoeder niet

Wie wil dat nou niet…..een grote schoonmaak voor je huis.
Deze Moederdag geeft Sorbo een professionele grote schoonmaak weg.

Laat op Facebook of Instagram in de comments weten waarom jouw (schoon)moeder dit verdient en wellicht straalt haar huis binnenkort nog meer.

Ook geven we 20 Dust Magnets weg, zo wordt in een handomdraai het huis weer stofvrij.

Actievoorwaarden samengevat:

 • Prijswinnaars worden 16 mei op Facebook en Instagram bekend gemaakt.

 • Ben jij de winnaar van een van de prijzen? Dan vragen we je om binnen 7 werkdagen jouw gegevens te delen.
  Horen we niets van je, dan kiezen we na die tijd een nieuwe winnaar.

 • De Grote Schoonmaak wordt gedaan door 2 schoonmakers die in 4 uur het huis weer stralend maken.

Bij het maken van de afspraak zullen we je informeren welke werkzaamheden ze wel en welke ze niet doen. Zo kan jij je ook voorbereiden.

 • Met het winnen van de Grote Schoonmaak geef je akkoord dat wij tijdens de schoonmaak foto’s/korte filmpjes maken van de voor/na-situatie. Je hoeft zelf niet in beeld. Deze content zullen we gebruiken voor onze social media kanalen en is eigendom van Sorbo.

 • De waarde van de prijs kan niet in geld worden uitgekeerd.

 • De volledige actievoorwaarden zijn onderaan deze pagina te vinden.

 

Actievoorwaarden

Algemene actievoorwaarden

Deze actievoorwaarden (hierna: “de Voorwaarden”) zijn van toepassing op de Sorbo win- actie (hierna: ‘’de Actie’’). Deze Actie wordt je aangeboden door Sorbo (hierna: “Sorbo”) gevestigd aan Exa 32, 6902 KH Zevenaar.

Artikel 1: Voorwaarden voor deelname

 1. Je kan deelnemen aan de Actie in de periode 12 t/m 14 mei 2023.

 2. Je kan deelnemen aan de Actie door op onze Moederdagpost in de comments aan te geven waarom jouw (Schoon)moeder een Grote Schoonmaak verdient.

 3. Je mag alleen deelnemen aan de Actie indien je 18 jaar of ouder bent. Personen jonger dan 18 jaar mogen alleen met toestemming van hun ouders deelnemen aan de Actie en persoonsgegevens achterlaten.

 4. Voor deelname aan de Actie worden, naast de gebruikelijke kosten die aan internetgebruik verbonden zijn, geen extra communicatiekosten berekend.

 5. Je garandeert dat de door jou opgegeven persoonlijke gegevens tijdens de deelname procedure correct, naar waarheid, up-to-date en volledig zijn. Voorgaande is nodig om met jou over de deelname aan de Actie te kunnen communiceren en de prijswinnaars de Prijs(informatie) te kunnen toesturen.

 6. Deelname aan de Actie is uitgesloten voor medewerkers van Sorbo alsmede een ieder die op enigerlei wijze (in)direct betrokken is bij de ontwikkeling en uitvoering van de Actie.

 7. Je kunt deelnemen aan de Actie van 12 t/m 14 mei 2023. Na deze actieperiode maak je geen kans meer op een prijs.

Artikel 2: Bepalen van de winnaar(s)

 1. Uitsluitend indien je deelneemt middels de in artikel 1.2 omschreven wijze, maak je kans op het winnen van de prijs.

 2. De Prijs is niet overdraagbaar, inwisselbaar voor andere producten of diensten of uit te keren in geld. De winnaars maken we op 16 mei 2023 bekend.

 3. De prijs is persoonsgebonden en staat op naam van de winnaar. Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de aan de Actie verbonden voorwaarden zal de prijs niet worden uitgekeerd. Alsdan is Sorbo gerechtigd een andere winnaar te selecteren.

 4. De prijs wordt toegekend in de staat waarin ze zich bevindt. Sorbo is niet verantwoordelijk voor enige zichtbare of verborgen gebreken aan de prijs noch voor eventuele schade bij levering (verzending) van de prijs.

 5. Sorbo is niet verantwoordelijk voor eventuele gebreken van post-of verzendingsbedrijven (bijvoorbeeld vertraging, staking, beschadiging of verlies) bij de levering van de prijs.

 6. Sorbo is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren als zij van mening is dat de deelnemers niet conform deze Algemene Actievoorwaarden handelen dan wel indien de deelnemers zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot de Actie of het verloop van de Actie op oneerlijke wijze beïnvloeden.

Versie 1.0 | Gepubliceerd op: 11 mei 2023.